GEPPERAT – Achtstappenmodel voor Blended en Competentiegericht Leren

2014-12-06
Binnen blended learning heb je te maken met zeer uiteenlopende leervormen: contact leren, e-learning en werkplek leren.
GEPPERAT oftewel  ‘Het Achtstappenmodel voor Blended en Competentiegericht Leren’ biedt zowel flexibiliteit als eenduidigheid: In elke leersituatie kan hetzelfde model worden gebruikt, maar kunnen niet-relevante stappen achterwegen worden gelaten. Deze zelfontwikkelde vaste structuur is opgebouwd uit een mix van bestaande modellen die deels overlapten: G.E.A.R (Gottfredson & Mosher) en het  opdrachtgestuurd model voor competentiegericht leren (de Bie & Gerritse).
GEPPERAT - Achtstappenmodel voor Blended en Competentiegericht Leren

GEPPERAT Achtstappenmodel voor Blended en Competentiegericht Leren

Uitleg Achtstappenmodel
Tijdens het opleidingstraject krijgt de lerende theorie aangeboden (Gather) en eventueel uitgebreidere informatie (Expand). Tijdens de oefenmomenten (Practice) en op de werkvloer (Perform) oefent hij de beroepstaken en leert hij de competenties inzetten. Als hij in de praktijk bezig is, loopt hij weer tegen nieuwe leervragen aan. Die neemt hij mee naar de opleiding, bespreekt ze op basis van feedback of toetsing (Evaluate), en onderzoekt zelf de feedback (Reflect). Die resultaten kan hij gebruiken om zijn leerdoelen bij te stellen (Adapt) en hiermee  in de praktijk aan de slag te gaan (Transfer). Zo komen theorie en praktijk bij elkaar, stuurt hij zijn eigen leerproces en blijft hij leren.
 1. Gather
  Overzicht, achtergrond en context, (gezamenlijke) oriëntatie op het leertraject, de leersituatie en de opdracht.
 2. Expand
  Biedt zo nodig extra verrijkingsstof of laat zelf op zoek gaan.
 3. Practice
  Onder begeleiding oefenen in een veilige leeromgeving. Bereidt eventueel een (verwerkings)opdracht voor de praktijk voor, inclusief persoonlijke leerdoelen.
 4. Perform
  Pas het geleerde zelfstandig toe in de praktijk, voer een opdracht uit in de praktijk, eventueel met supervisie en met behulp van referentiemateriaal uit de vorige fase.
 5. Evaluate
  Door middel van feedback (supervisor of peer) en / of toets (formatief).
 6. Reflect
  Op basis van feedback en / of toetsresultaten.
 7. Adapt
  Stel persoonlijke leerdoelen bij of stel nieuwe op.
 8. Transfer
  Zo nodig herhalen en toepassen in de praktijk (transfer).
Dit model heb ik samen met Mary van de IJssel en Mirjam Zuijdgeest ontwikkeld bij het ontwerpen van leerarrangementen aan de deeltijd opleiding Opleidingskunde van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
(Wanneer je het op z’n Frans uitspreekt, zachte ‘g’ en stomme ‘t’, dan klinkt het nog best aardig ;-)
Advertentie

Winnen, winnen, prijzen winnen!

2014-10-10

storyline

De nieuwe versie van Storyline is uit!
E-Learning Art geeft een gratis versie van Storyline 2 weg.
Een mooie kans om bijna $1.400 USD te besparen!
(En beter dan een damespolshorloge ;-)

 

#moocblou week 3: samenwerkend leren

2014-10-03

samenwerkend leren

 

De derde week van de MOOC Blended Learning gaat over samenwerkend leren. Sinds ik met de opleiding Opleidingskunde ben begonnen is samenwerkend leren bijna dagelijks aan de orde op verschillende manieren. Op donderdag ontmoet ik mijn mede-studenten en wordt er face-to-face samengewerkt en geleerd. Overleggen, ontwerpen, afstemmen, discussiëren, beoordelen, plannen en organiseren. Daarnaast, omdat veel mede-studenten ver weg wonen wordt er zowel synchroon als asynchroon online samengewerkt. Hiervoor wordt Yammer gebruikt. Het schrijven van notities en documenten, publiceren van en discussiëren over onderzoeksresultaten, het delen van artikelen en het houden van polls. Ik denk dat met name de combinatie van al deze verschillende vormen er voor zorgt dat het leren efficiënter en effectiever is dan het gebruik van een enkele vorm.

#moocblou week 2: toetsen en beoordelen

2014-09-26

keep-calm-its-only-an-assessment

De tweede week van de MOOC Blended Learning is inmiddels ingegaan en staat in het teken van toetsen en beoordelen. Een onderwerp waar ik zelf wat minder ervaring mee heb. Ik heb voor verschillende e-learning producties toetsen gemaakt en die zijn over het algemeen formatief, online en low stakes. (Ondertussen dus wel e.e.a opgestoken over terminologie m.b.t. toetsen en beoordeling ;-) Dit onderwerp komt tijdens mijn opleiding nog uitgebreid aan de orde.  Waar ik zelf erg nieuwsgierig naar ben zijn:

 • de mogelijkheden voor de personalisatie voor toetsen (adaptief toetsen);
 • toetsen als middel om te leren;
 • toetsen die door de lerenden zelf in elkaar worden gezet (sociaal constructivisme).

MOOC Blended Learning van Open Universiteit Nederland

2014-09-15

blended learning

Vandaag ben ik gestart met de MOOC over Blended Learning. Deze massive open online course is bedoeld om (bestaande) cursussen (opnieuw) te ontwerpen, en daarbij online leren af te wisselen met face-to-face bijeenkomsten en werkplekleren. Tijdens deze MOOC worden verschillende voorbeelden van blended learning geanalyseerd. Daarnaast is het mogelijk via een extra opdracht aan de slag gaan met het maken van een ontwerp van een cursus waarbij sprake is van een effectief en aantrekkelijk gebruik van internettechnologie. In het kader van mijn opleiding, Opleidingskunde en mijn persoonlijke interesse, in enerzijds het onderwerp Blended Learning en anderzijds het fenomeen MOOC’s, heb ik me ingeschreven. Ik ben benieuwd!

Wikipedia

2014-09-08

Wikipedia

Voor zowel mijn werk en studie als privé maak ik regelmatig gebruik van Wikipedia. Wikipedia is een fantastische informatiebron. Vandaag verscheen er (had ik al wel eens eerder gezien) een verzoek om donatie. Toch maar eens goed over nagedacht en gedoneerd. Buiten het feit dat Wikipedia als informatievoorziening niet te verslaan is, is ook het fenomeen Wiki niet meer weg te denken als tool om learning content of, in goed Nederlands, lesmateriaal, bij de lerenden te krijgen. En, nog belangrijker,  om de lerenden in staat te stellen om samen lesmateriaal te ontwikkelen en te onderhouden.
Dus mocht je tijdens één van je volgende bezoeken aan Wikipedia een verzoek om donatie zien; denk er eens over na!

easygenerator

2014-08-27
 
Via Learning Solutions Magazine werd ik attent gemaakt op de nieuwe versie van easygenerator. Ik ken easygenerator tot op heden alleen maar van naam.
Ik ben met name geinteresseerd in de belofte om responsive e-learning te maken. Eén versie maken voor laptop/pc, tablet of smartphone.
Er is een free version beschikbaar dus daar ga ik ergens de komende tijd maar eens mee aan de slag.

Google Newsstand Producer – update

2014-07-28

newsstand logo

Ik heb het toevoegen van rss feeds aan een editie opgegeven. Wat ik ook probeerde, er werden geen posts van mijn wordpress feeds getoond. Wat wel is gelukt is het koppelen van google+ “feeds”. Afhankelijk of een editie is gericht op nieuws of meer is gericht op statische e-learning content kan de ketting er op verschillende manieren uitzien:

 1. nieuws: wordpress » google+ » google newsstand
 2. e-learning content: google newsstand

nieuws
Op deze manier is het mogelijk dat je naast je newsstand editie je berichten ook nog via andere kanalen beschikbaar stelt. Namelijk WordPress en Google+. Dus vanuit WordPress publiceer je ook naar Google+ en  deze berichten worden door Google Newsstand opgepikt in een section.

e-learning content
Met behulp van Google Newsstand Producer heb je mogelijkheid om de volgorde van artikelen te wijzigen. Voor een gestructureerd menu / navigatie een belangrijke optie. Door meedere sections met articles aan te bieden heb je mogelijkheid om een gestructureerd menu aan te bieden waarbij de gebruiker nog steeds alle vrijheid heeft om te navigeren naar voor hem interessante onderdelen.

 

 

Google Newsstand Producer

2014-07-25

 

newsstand logo

Ik ben begonnen met research naar Google Newsstand Producer als middel om learning content de publiceren. Waarom? Ik gebruik newsstand en zijn voorloper currents al langer als consument van nieuws. Ook mijn eigen rss feeds van mijn wordpress site bekeek ik via newsstand. Waarom? Gewoon. Om te kijken of het werkt. Bij sommige providers zag ik dat er categorieën werden gebruikt en ik vroeg me af hoe je dit voor elkaar krijgt. Werden er wordpress / feed categorieën gebruikt of iets anders. Nu blijkt het laatste. Met behulp van newsstand producer kun je edities maken met sections. Een section kan een feed als source hebben en je kunt binnen een section artikelen aanmaken. Het werken met newsstand producer is redelijk intuïtief. Ik heb een aantal sections aangemaakt en de helft werkt meteen. De andere helft een een wordpress feed als bron en hoewel het uiteindelijk gelukt is deze sites door het verificatie proces te loodsen heb ik nog geen uit deze feeds afkomstige posts gezien. Ik het verleden heb ik ook wel eens een vertraging gezien bij updates van feeds voordat ze in producer verschijnen. I’ll keep you posted ;-) Hoewel google newsstand producer zeker mogelijkheden lijkt te hebben zie ik het social aspect nog niet. Het blijft in mijn ogen vooral het publiceren van nieuws of magazines. Kortom, éénrichtingscommunicatie. Als dat de bedoeling is dan denk ik dat je vrij snel iets bruikbaars kunt produceren.

WordPress

2014-07-25

wordpress logo

Ik ben begonnen met research naar WordPress als platform voor social e-learning. Waarom? Het begon met de vraag: Waarom zo moeilijk doen? Met dure auteurstools zoals Articulate Storyline en een duur LMS. Is het mogelijk om gebruik te maken van gratis tools die voor iedereen beschikbaar en daar e-learning mee te ontwikkelen? De meeste van deze generieke tools lenen zich niet specifiek voor het ontwikkelen van e-learning maar, aan de andere kant, hoeveel leren mensen niet van YouTube videos, blogs en social media? Een groot nadeel van auteurstools is dat ze per definitie achter lopen op ontwikkelingen op ICT gebied. HTML5, Repsonsive design, social media, etc. Daarnaast zijn de meeste auteurstools gesloten. De bronbestand worden in een eigen formaat opgeslagen en kunnen niet makkelijk met een simpele teksteditor worden aangepast. Voor aanpassingen is een complete installatie van de auteurstool en ontwikkelomgeving nodig. Na de aanpassing moet alles opnieuw gepubliceerd worden.